Historia przedsiębiorstwa

Baltic Engineering

BALTIC ENGINEERING Sp. z o.o. Sp. K. swoją działalność usługową rozpoczęło w październiku 1992 roku. W pierwszej fazie rozwoju Spółki wykonywane były regeneracje części maszyn i urządzeń przy pomocy środków chemoutwardzalnych Chester Molecular. Wymogiem chwili było szybkie uzupełnienie gamy stosowanych technologii o metody spawalnicze wykonywane na bazie sprzętu i produktów firmy Castolin - co znacznie rozszerzyło zakres oferowanych usług.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich partnerów od 1995 roku Baltic Engineering rozszerzyło swoją ofertę usługową o kompleksowe remonty środków transportu morskiego, obiektów przemysłowych oraz maszyn i urządzeń zarówno na rynek morski jak i dla firm lądowych. Po rozpoczęciu działalności we własnych obiektach w 1997 wykrystalizowała się ostatecznie obecna struktura i profil firmy. Pozwala on na sprawne przeprowadzanie dużych remontów jednostek morskich, obiektów przemysłowych, nie zaniedbując jednocześnie działalności regeneracyjnej.

Zakupiony w 2012 roku pływający dok stworzył możliwość pełnej, kompleksowej obsługi małych jednostek pływających.

W dbałości o komfort klientów oraz wysoką pozycję na rynku, przez cały czas swej działalności Baltic Engineering doskonali się uzyskując świadectwa wskazujące na wysoką jakość świadczonych usług: Certyfikat ISO 9001:2008, Certyfikat AQAP 2010:2009, Świadectwa Uznania firmy wydanymi przez PRS, autoryzacja producenta Chester Molecular™, autoryzacja ZM "WOLA" i inne.