Cele przedsiębiorstwa

Baltic Engineering
  • Badanie oraz podnoszenie jakości świadczonych usług i redukowanie liczby reklamacji
  • Optymalizacja, a nie maksymalizacja zysku
  • Nieustanny rozwój firmy i umocnienie pozycji na rynku w naszym regionie wśród podmiotów świadczących usługi zarówno w zakresie remontów, jak również regeneracji
  • Wysoka produktywność tak pracowników, materiałów, urządzeń, jak i energii, surowców czy funduszy
  • Sprawność działania polegająca na terminowym i odpowiednim jakościowo rozpoznaniu i zaspokojeniu potrzeb każdego klienta
  • Monitorowanie spełnienia oczekiwań i wymagań naszych klientów
  • Innowacyjność, czyli dążenie do stosowania nowych, światowych wyrobów oraz technologii, jak również ciągłe udoskonalanie już istniejących, powszechnie stosowanych
  • Świadczenie na rzecz społeczeństwa poprzez płacenie uczciwych podatków, poprawę jakości życia pracowników oraz współpracowników i dbałość o ochronę środowiska