Polityka jakości

Baltic Engineering

Zarząd Baltic Engineering będzie dążył w swoich działaniach do pełnego usatysfakcjonowania swoich klientów poprzez zapewnienie najwyższej jakości wykonywanych usług spełniających ich potrzeby i oczekiwania.

Osiągnięcie najwyższego poziomu jakości wykonywanych usług w zakresie remontów i regeneracji należy do najistotniejszych zadań każdego pracownika naszego przedsiębiorstwa.

Zarząd Baltic Engineering uznał, że warunkiem skutecznego konkurowania z innymi przedsiębiorstwami jest spełnianie wymagań i oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów. Dzięki takiej postawie zdobywamy zaufanie wśród klientów oraz umacniamy pozycję naszej firmy na rynku. Każdy Klient korzystający z usług Baltic Engineering jest obsługiwany w sposób sprawny, kompleksowy i kompetentny.

W związku z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 i AQAP 2110-2016, mając na względzie przede wszystkim maksymalne spełnienie oczekiwań naszych Klientów określono następujące cele, do których będziemy konsekwentnie dążyć:

  • nieustanny rozwój firmy i umocnienie naszej pozycji na rynku poprzez zwiększenie liczby klientów i osiąganych przychodów oraz optymalizacji stanu zatrudnienia,
  • zaangażowanie wszystkich pracowników w realizację ustalonych celów jakościowych,
  • podnoszenie jakości świadczonych usług i redukowanie liczby reklamacji,
  • stałe doskonalenie systemu zarządzania jakością.


Cele jakościowe realizowane będą poprzez:

  • monitorowanie spełnienia oczekiwań i wymagań naszych Klientów,
  • motywowanie pracowników i współpracowników do identyfikowania się z firmą oraz rzetelnego wykonywania obowiązków służbowych,
  • prowadzenie prac remontowych i regeneracyjnych w oparciu o światowe i sprawdzone technologie, z wykorzystaniem wiarygodnego wyposażenia pomiarowego,
  • szkolenie pracowników w zakresie wdrożonego systemu zarządzania jakością oraz doskonalenie zawodowe,
  • prowadzenie auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania w celu potwierdzenia prawidłowego funkcjonowania oraz doskonalenia systemu zarządzania jakością,
  • działanie w zgodzie z Ustawą o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.