Certyfikaty

Baltic Engineering

Baltic Engineering od 25 lat rozwija swoją działalność w zakresie napraw statków. Usługi świadczymy na rzecz wielu klientów z Polski i zagranicy, zyskując jakością realizacji wielu oddanych klientów. Przestrzeganie wysokich standardów zyskało nam uznanie nie tylko w oczach zleceniodawców, ale także podmiotów zajmujących się oceną pracy firm zajmujących się modernizacją i remontami jednostek odpowiedzialnych z transport morskich. Dowodem na to mogą być liczne przyznane naszej firmie certyfikaty poświadczające zgodność jakości świadczonych przez nas usług ze standardami europejskimi. Oprócz nich w poniższej zakładce publikujemy również dokumenty poświadczające ukończenie szkoleń przez naszych pracowników, a także uprawnienia do obsługiwania morskich jednostek wojskowych należących do państw NATO.