Kiedy siłownia okrętowa wymaga remontu?

Baltic Engineering

Siłownia okrętowa to zespół maszyn i urządzeń odpowiedzialnych za wytwarzanie trzech rodzajów energii: mechanicznej, cieplnej i elektrycznej. Usytuowana jest w wodoszczelnej części kadłuba, gdzie mieszczą silniki napędu głównego oraz elektrownia statku. Dzięki pracy siłowni okrętowej możliwy jest ruch statku, a także dostarczenie prądu oraz energii cieplnej do wszystkich pomieszczeń okrętu na czas żeglugi oraz postoju. Każda najmniejsza usterka może mieć znaczny wpływ na funkcjonowanie całego statku, dlatego im wcześniej zostanie wykryta, tym szybciej można zapobiec utracie energii na pokładzie. Kiedy siłownia okrętowa wymaga remontu?

Usterki siłowni okrętowej

Podstawowym problemem, który decyduje o konieczności remontu siłowni okrętowej, są wszystkiego rodzaju awarie silników, jak np. wycieki paliwa, zbyt duże obciążenie silnika, zbyt wysoka temperatura wody chłodzącej cylindry, gazów wydechowych, bądź olejów chłodzących tłoki. Również zaburzone działanie oraz usterki urządzeń pomocniczych mogą stanowić powód do przeprowadzenia diagnostyki lub remontu siłowni okrętowej. Zalicza się do nich: awarie pomp olejowych, wodnych lub paliwowych, sprężarek powietrza i sprężarek chłodniczych, turbosprężarek, przekładni i instalacji chłodniczych, usterki hydrauliczne drzwi wodoszczelnych, wentylatorów, filtrów, wymienników ciepła, wirówek, kotłów, zbiorników ciśnieniowych oraz awarie układów bezpieczeństwa. Poważny problem zaburzający pracę całego statku stanowią także awarie sterowania napędu głównego statku. O usterkach siłowni okrętowych załoga statku informowana jest poprzez czujniki układów bezpieczeństwa, więc nie należy lekceważyć sygnalizującego usterkę systemu kontrolnego. Naprawą awarii oraz remontem siłowni okrętowych zajmują się stocznie remontowe oferujące serwis zarówno na doku pływającym, jak i w profesjonalnych halach remontowych i w warsztatach na nabrzeżu. W celu uniknięcia konieczności naprawy usterek siłowni okrętowych warto przeprowadzać cykliczny serwis regeneracyjny.