Różnice między regeneracją a naprawą

Baltic Engineering

Regeneracja nie jest tym samym co naprawa, chociaż określenia te często bywają używane zamiennie. W tym artykule wyjaśnimy, czym właściwie jest regeneracja zużytych bądź zniszczonych elementów maszyn i co ją różni od naprawy.

Specyfika i cel regeneracji

Regeneracja to kompleksowe działania, które mają na celu przywrócenie pełnej sprawności zniszczonym lub uszkodzonym elementom maszyn. W przypadku naprawy mamy do czynienia wyłącznie z usunięciem konkretnego problemu. Po wykryciu źródła awarii cała uwaga poświęcona jest wyłącznie eliminacji danej usterki. W przypadku regeneracji element traktowany jest jako całość, dzięki czemu można usunąć nie tylko samą usterkę, ale również jej przyczyny.

Podczas prac regeneracyjnych dany element rozbierany jest na części pierwsze, dzięki czemu można dokonać jego dokładnej analizy. Następnie podejmowane są czynności, które mają na celu przywrócenie mu pełnej sprawności, aby pod względem właściwości fizycznych i mechanicznych nie różnił się od fabrycznie nowych. W ten sposób wydłużony jest okres jego zdolności użytkowych.

Usługi z zakresu regeneracji świadczone przez naszą firmę

Specjalnością naszej firmy jest serwis regeneracyjny. Za sprawą regeneracji można w pełni przywrócić wszystkie właściwości fizyczne i mechaniczne zużytym lub zniszczonym elementom maszyn. Przywrócona zostaje ich funkcjonalność oraz pierwotny kształt. Dzięki temu zyskuje wszystkie zdolności użytkowe, więc nie trzeba wymieniać komponentu na nowy.

Czynności wykonywane w ramach serwisu regeneracyjnego mogą być różne i zależą od specyfiki uszkodzeń danego urządzenia czy elementu. Używając materiałów chemoutwardzalnych (produkty firmy Chester Molecular), wykonujemy regenerację ubytków i pęknięć na korpusach, pokrywach, obudowach, wirnikach, śrubach napędowych itp. Nakładamy też specjalne powłoki zabezpieczające — antyścieralne i antykawitacyjne.

Regeneracja może odbywać się też metodami spawalniczymi (głównie z zastosowaniem produktów firmy Castolin). W ten sposób przywracamy do pełnej sprawności elementy wykonane z np. metali kolorowych, żeliwa, staliwa czy stali nierdzewnej.